Επικαιρότητα

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση σε μετρητά στην Ιρλανδία

Στις 27 Ιουνίου 2024, δημοσιεύτηκε η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόσβαση σε μετρητά στην Ιρλανδία.

Η Γνώμη δημοσιεύτηκε κατόπιν αιτήματος του Ιρλανδού Υπουργού Οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης στο σχέδιο νόμου «Financial Services (Provisions of Access to Cash Services) Bill 2024», σκοπός του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση συνεχούς και αποτελεσματικής πρόσβασης σε μετρητά στην Ιρλανδία.

Γνώμη ΕΚΤ