Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5116/2024 για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή

Στις 3 Ιουλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 100) ο Νόμος 5116/2024 «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις», σκοπός του οποίου είναι: α) η ανάπτυξη και η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, β) η ενίσχυση του πλαισίου για την κρατική  αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γ) η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, ο Νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για:

  • το Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών,
  • την Εθνική Στρατηγική για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, και
  • την Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

 

ΦΕΚ Α΄ 100/3.07.2024